Alle bilder på www.attraa.no er tatt av
Bjarte Bjørkum,
forfatter, fotograf, flanør og billedkunstner.
Representert flere ganger ved Høstutstillingen i Oslo, Vestlandsutstillingen, Designernes høstutstilling. Lærer ved Kunsthøgskolen i Bergen.
Bjørkum kan kontaktes på bb@khib.no